Forsker hos Seksjon for forskning og samlinger, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Hallvard Elven
Bidrag
SubType
Tags
o13b.svg
Creator
Göran Liljeberg
Contributor
Bakgrunn fjernet
Hallvard Elven
License
CC BY 4.0
Creator
Göran Liljeberg
Contributor
Bakgrunn fjernet
Hallvard Elven
License
CC BY 4.0
Creator
Göran Liljeberg
Contributor
Bakgrunn fjernet
Hallvard Elven
License
CC BY 4.0
Creator
Göran Liljeberg
Contributor
Bakgrunn fjernet, bilde nedskalert, flere bilder sammenstilt i collage
Hallvard Elven
License
CC BY 4.0
Creator
Göran Liljeberg
Contributor
Bakgrunn fjernet
Hallvard Elven
License
CC BY 4.0