Arter på nett er Artsdatabankens kilde til kvalitetssikret informasjon om arter. Tekst, bilder og kart - alt samlet på ett sted! Mange artsgrupper er på plass, og flere kommer til etter hvert - følg med!

Ny: Moser

Nå kan du lese om moser i Arter på nett. Beskrivelsene er utarbeidet av Kristian Hassel, NTNU Vitenskapsmuseet og Torbjørn Høitomt, BioFokus.

Bestemmelsesnøkler

Med over 45 000 arter i Norge, som ofte kun skilles på basis av små detaljer, er det umulig å skille mellom alle arter uten hjelpemidler. Artsdatabanken publiserer digitale, ekspertskrevne bestemmelsesnøkler, som gjør det lettere å identifisere og lære mer om arter i Norge. Foreløpig er følgende nøkler publisert:

NY: rovfluer

Rovfluene er på plass i Arter på nett, både presentasjoner av hver enkelt art og bestemmelsesnøkkel. Alt er utarbeidet av Øivind Gammelmo, BioFokus.

Rovfluene, familien Asilidae, tilhører tovingene (Diptera). På verdensbasis er det anslått at det finnes ca. 7000 arter. I Norge er det så langt påvist 31 arter, men sannsynligvis finnes det noen flere. Fire arter som kan dukke opp hos oss er derfor inkludert i presentasjonen og bestemmelsesnøkkelen

Bildet viser en hann av gulhåret rovflue Laphria flava.

NY: torvmoser

Bildet viser en mosaikk av vortetorvmose, rødtorvmose og kysttorvmose.

Det er publisert beskrivelser av 63 torvmoser. Med til beskrivelsene hører det også en bestemmelsesnøkkel som kan hjelpe både trent og utrent øye til å bestemme dem ned på artsnivå.

NY: maur

I Arter på nett finner du informasjon om 120 maurarter. Dette inkluderer både naturlig forekommende og fremmede arter. Det er også inkludert noen mulige nye arter. Maursidene i Arter på nett har et rikt innhold av bilder, filmer og beskrivelser av kjennetegn, utbredelse, levesett og forvekslingsarter.

Øyenstikkere

Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi har tilrettelagt informasjon om øyenstikkere i Arter på nett. Les mer om øyenstikkere og test nøkkelen: