Under følger en oversikt over Artsdatabankens ansatte, med kontaktinformasjon. Generelle spørsmål til Artsdatabanken kan sendes til postmottak@artsdatabanken.no

Nils Valland

Stilling: Seniorrådgiver
E-post:
nils.valland@artsdatabanken.no
Mobil: 924 12 037                                      

Lisbeth Gederaas

Stilling: Seniorrådgiver – fremmede arter
E-post:
lisbeth.gederaas@artsdatabanken.no
Mobil: 907 57 576                                      

Olga Hilmo

Stilling: Seniorrådgiver – fremmede arter
E-post:
olga.hilmo@artsdatabanken.no
Mobil: 992 94 563                                      

Tove Rimestad

Stilling: Nettmedarbeider
E-post:
tove.rimestad@artsdatabanken.no
Mobil: 986 44 344                                     

Ingrid Salvesen

Stilling: Seniorrådgiver – Artsprosjektet
E-post:
ingrid.salvesen@artsdatabanken.no
Mobil: 482 90 432                                      

Helge Sandmark

Stilling: Overingeniør – IT
E-post:
helge.sandmark@artsdatabanken.no
Mobil: 906 94 852                                      

Åslaug Viken

Stilling: Seniorrådgiver – Arter på nett
E-post:
aslaug.viken@artsdatabanken.no
Mobil: 918 97 735